Hovedsponsorer 2010

 

Firma-logo her
med link til hjemmeside

Hvis I støtter land-live koncerten
med et sponsorat på min. kr. 10.000
får I logo og link til hjemmeside på her. 

Yderligere bliver firma-logoet
exponeret på selve koncerten
i et diashow som kører i teltet.

Ring til
Kirsten Louise Schmidt
63 407 119 eller
Vibeke Nielsen
64 851 733

Hvis du ønsker at være
een af vore mange sponsorer.

 

 

Transportpuljen 2010

Få transport til gårdebsøg helt eller delvist dækket fra Land-Lives transportpulje

Land-Lives arbejdsgruppe på Centrovice vil gerne medvirke til, at endnu flere skolbørn kommer på gårdbesøg og oplever virkeligheden i virkeligheden.

Centrovice og Land-Live har derfor etableret en transportpulje, hvor formålet er i videst mulig omfang at medvirke til at dække skolers transportudgifter til gårdbesøg hos virksomhedslandmænd. Besøgene afvikles efter eget valg i løbet af fortrinsvis maj-juni 2010. Transporten kan være i form at såvel bus som offentlig transportmiddel, hvor dette måtte være muligt.

Gårdbesøget skal ske som led i undervisningen. Det kunne være i fagene natur/teknik eller UEA, i emner som dyrevelfærd / miljø / fødevareproduktion – ja, mulighederne er mange og landbruget er leveringsklare med indspark af snart sagt enhver art. Yderligere inspiration til undervisningen kan hentes her

For at din klasse kan få befordringsgodtgørelse skal I:

   1. 1) Træffe foreløbig aftale om besøg hos en landmand i rimelig afstand fra jeres skole og anføre landmandens navn, adresse og telefonnr. på ansøgningen. (Landmandsoversigten findes i menuen til højre.) Såfremt det er vanskeligt at finde en mulig besøgslandmand i jeres nærhed, kan der tages kontakt til Centrovice på telefonnr: 70 15 99 00 eller Vibeke Nielsen på mail ven@lykkeslund.dk
   2.  
   3. 2) Udfyld nærværende skema (øverst til højre på siden) med en beskrivelse af formålet med besøget og hvordan I tænker at anvende det i undervisningen. Husk at anføre udgift til vognmand (f.eks. ham i normalt bruger i skoleregi) eller udgifter til offentlig transport. Vi hensyn og vælg den billigste transportform, så flest muligt kan drage nytte af puljen. Land-Live / Centrovice forbeholder sig ret til at anføre et makisumbeløb for tildeling af midler under hensyntagen til at imødekomme flest mulige ansøgere. Der ydes alene tilskud til besøg hos Centrovice-medlemmer og i Centrovices kerneområder: Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyn og Odense.
   4.  
   5. 3) Klassen forpligter sig til at udarbejde et lille rapport, billedsamling el. lign. som fortæller om besøget og værdien deraf. Dette sendes til såvel landmand som Land-Live / Centrovice – gerne pr. mail til adr. transportpulje@land-live.dk . Vi forbeholderos ret til helt eller delvist at offentliggøre dette.
   6.  
   7. 4) Endelig mailes ansøgningent til Centrovice på adr. transportpulje@land-live.dk (Skriv "Gårdbesøg" i emnefeltet)

  Såfremt der måtte indkomme flere ansøgninger end puljen kan honorere, vil midlerne blive fordelt efter bedste evne og i et vist omfang efter "først-til-mølle"-princippet.

  Ansøgningsfristen er 1. april 2010 og klasserne vil herefter få besked inden 15. april. Herefter er det alene skolens opgave at træffe de endelige aftaler med såvel landmand som vognmand. Når besøget er afviklet sendes kopi af regningen til Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg som herefter vil refundere hele eller dele deraf – naturligvis i henhold til tidligere afgivet tilsagn.

   

   

  Ansøgningsskema i word
  Ansøgningsskema i pdf

  Centrovices besøgsgårde:

  Assens
  Kerteminde
  Middelfart
  Nordfyn
  Odense